Krite pou poze kandidati

M sijere yn enstitisyon pou fome moun ki gen pou dirije peyi a menm jan ak lafrans. Dwe genyen tou pou chak pos yon degre etid ki obligatwa pa egzanp lisans pou kazek, spesyalizasyon mè vil, metriz senate ak depite, doktora prezidan ak minis. Kandida yo ap bezwen degre sa yo plis fomasyon nan enstitisyon kap gen pou fome a


Showing 1 reaction

How would you tag this suggestion?
Souple, verifye imel ou pou w ka aktive kont ou an.