Egzijans pou moun kap poze kandidati

Tout moun ki aspire okipe yon pos nan tet peyi a dwe gen ni madanm yo ni pitit yo ki abite nan peyi a pandan dire mandal la. Yo pa dwe ni al lekol ni pran swen nan lot peyi Yap gen pou devwa pou fe enstitisyon ak enfrastrikti yo fonksyone nan peyi a pou yo menm tou ka benefisye


Showing 2 reactions

How would you tag this suggestion?
Souple, verifye imel ou pou w ka aktive kont ou an.
  • Siffrard Dominique
    Mwen panse jan peyi sa malad la nenpot group moun kap vin eseye chanje l ap mete lavi tout moun ki proch yo an danje paske mpral gen anpil opozan ki ka vle fè yo mal e lè sa yo ka itilize fanmiy yo kom mwayen de presyon. Mwen panse reg sa ka de miz lè ayiti komanse kite gro enpas sa l ye la. Men pou moun ki pral fenk komanse elwaye fanmi yo tap pi bon
  • Emmanuela Werline Judé