Sijesyon pa’m

Bonswa Patricia, Mwen swete ke sekirite ou pwoteje anba zèl papa BonDye ki nan syèl la(menm si ou pa kwè nan BonDye). Eske 4 pwen ke nou te kenbe nan dènye reyinyon yo nap retounen sou yo nan pwochen reyinyon kap gen pou fèt yo? Si wi, eske nou panse li tap yon bon ide, tankou jan sa fèt nan peyi Etazini ki gen Charter School ki dirije pa yon ògàn prive men ki toujou sou kontwòl gouvènman, omwens adopte yon lekòl piblik nan chak depatman, kap toujou rete lekòl piblik men kap admistre pa yon òganizasyon ANVA ap ka gen kontwòl li? Eske nou panse nap gen ase mwayen politik ak ekonomik pou n ta arive tabli yon lekòl konsa? Mèsi pou opòtinite ke ou ban mwen pou m kapab ide pa m nan Ayiti ke nou tout reve kote moun ka viv tankou moun tout bon. Bon kouraj!


Afichaj yon reyaksyon

Kijan w ta tag sijesyon sa?
Souple verifye imel ou pou yon lyen k ap pèmèt ou aktive kont ou.