valorize ansèyman

asire anseyan yo metrize sijè ak mètod yo epi valorize travay pwofesè yo


Afichaj 4 reyakasyon

Kijan w ta tag sijesyon sa?
Souple verifye imel ou pou yon lyen k ap pèmèt ou aktive kont ou.