Pouvwa jidisyè endepandan

Pouvwa jidisyè a endepandan toutbon pou li lite kont enpinite


Showing 3 reactions

How would you tag this suggestion?
Souple, verifye imel ou pou w ka aktive kont ou an.
 • Alexander Carldy Pierre
  Pouvwa jidisyè a pa endepandan pou lite kont enpinite Paske:
  1-Nominasyon jij pa fèt Jan lalwa mande sa.
  2-Gen kèk jij ki gen abitid pran kòb pou bay jistis a Moun ki pa merite.
  Jij yo konn bay vye jistis akoz presyon ke gwo zotobre nan leta ap fè sou yo(jij yo).
  3-Gen tribunal de pè nan peyi a ki nan Fèm toujou men leta pa janm peye lokatè yo.
  4- Jijdepè yo gen abitid arete Moun pou dèt yo konn fè anpil tan nan prizon, lè Moun yo arete a pa gen kòb la pou Pete.NB.: Declaration universel des droits de lhomme entidi ke yo arete Moun pou motif de dête.
 • Alexander Carldy Pierre
 • Patricia Camilien