Lapolis gen tout libète l

Lapolis gen tout libète nesesè pou l konbat epi prevni krim


Showing 3 reactions

How would you tag this suggestion?
Souple, verifye imel ou pou w ka aktive kont ou an.
  • Gregoire Rocher
    Solisyon sekirite se ajoute 30.000 polisye an plis e kite chak vil kankou gen majistra gen ou chef polis ki sou kontwol direkte general la. Men efektif polis chak vil la ap depann de mwayen e Bidje mairie ya. Konsa nap kreye yon sot de polis kominote ki konnen e ki abite nan kominote a ki gen entere pwoteje zonn la an menm tan pou nou fe de dyob lapolis ou dyob de vale e respe le nap bayo mwayen ekonomik pou yo viv kom klas mwayenn
  • Gregoire Rocher
  • Patricia Camilien