Fasilite aksè pou sèvis de baz yo

modènize epi fasilite aksè pou sèvis de baz yo


Showing 3 reactions

How would you tag this suggestion?
Souple, verifye imel ou pou w ka aktive kont ou an.
  • Yvio Georges
    Pou tematik Anviwònman, m panse fòmilasyon sa a two laj. Jan de pwogram sa yo se tankou yon politik li dwe bay gran oryantasyon yo, li dwe eseye kantifye yo tou. Se pa lè nou rive devan fèt akonpli pou nou pral mande ki sèvis ak ki kantite ak kalite chanjman nou vle pote. Par exzanp Konbyen pousantaj popilasyon nan vil ak deyò ke nou vize pou gen asè ak dlo potab ? ak sèvis asenisman ? sevis ranmasaj dechè devan pòt moun ou byen nan sit kote moun dwe pote dechè ? …..
  • Yvio Georges
  • Patricia Camilien