evenstisman pwodiktif ak redistribisyon richès

favorize envestisman pwodiktif, transfè teknoloji, anplwa, kredi ak redistribisyon richès nan kad yon ekonomi sosyal solidè;


Showing 1 reaction

How would you tag this suggestion?
Souple, verifye imel ou pou w ka aktive kont ou an.