edikasyon bon kalite kote kreyòl la se prinsipal lang instriksyon

Yon nouvo sistèm lekòl ki yon sistèm ki garanti kalite epi itilize metòd ak pwogram modèn ki sèvi ak lang kreyòl la kòm zouti prensipal. 

Pou nou gen yon sistèm edikasyon bon kalite ki enklizif, fòk gen yon refòm linguistik lekòl fondamantal pou kreyòl ka pran plas ke li merite a, bon jan envestisman nan bous detid, atelye fòmasyon pwofesè, konstriksyon ak bon jan antretyen lekòl, epi amelyore aksè a dlo ak elektrisite nan lekòl yo.

 


Afichaj 2 reyakasyon

Kijan w ta tag sijesyon sa?
Souple verifye imel ou pou yon lyen k ap pèmèt ou aktive kont ou.