aksyon kont chanjma klimatik

pran aksyon ijan pou kontre konsekans chanjman klimatik ak dezas sou Ayiti


Showing 5 reactions

How would you tag this suggestion?
Souple, verifye imel ou pou w ka aktive kont ou an.
  • Yvio Georges
    Se enpotan men aksyon yo pral dwe sou plizye peryòd (a) aksyon an ijan (b) aksyon ki pou ranfòse rezilyans peyi a pandan lontan kont chanjman klimatik, risk klimatik yo ak desas natirel. Ak Ki mekanis? 1- premye pa a deja fèt: Gen yon politik chanjman klimatik m kwè peyi a soti preparé (2017) men pa bliye Politik pa gen fos lalwa. 2- Li enpotan pou li ankadre pa lwa ki pral pèmèt leta al chaché ou byen jwenn kob pou aplike politik CC a, 3- Finanse ak mete anplas plan operasyonel ak pwogram ki pral sèvi zouti aplikasyon politik CC a. si non, politik la pap rive aplike.
  • Yvio Georges
  • Yvio Georges
  • Yvio Georges
  • Patricia Camilien