Jiris

Paske m kwè nan konsep “ Lide avan LIDÈ” . Li nesese tou pou batay byenèt lan pa fèt an endividyel , men anndan yon kolektif ki kwè nan refleksyon , nan poze lòt aksyon pou abouti ak yon peyi Kote la lwa , Kote jistis sosyal respekte.

Stevenson Lesly Junior Tilus 36p

Stevenson Lesly Junior Tilus