Lis aktivite Steevenson J.A Barthelemy • wants to volunteer 2019-10-14 08:09:24 -0400

  Task Force Jistis

  Asosyasyson #AyitiNouVleA gen plizyè Task Force ponktyèl baze sou konpetans moun ki ladan yo. Chak TF travay sou yon dosye presi epi disparèt lè dosye a boukle. Si w rive sou paj sa sèke w ta renmen rejwenn TF Jistis la. Men kèk ti enfòmasyon ou dwe genyen anvan w pwopoze tèt ou kòm volontè. Apre sa, yon manm TF Jistis la a ap kontakte w pou n ka avanse. 

  Pou konstwi #AyitiNouVleA, anplis eli yo, nou bezwen :

  - jij ⚖
  -polisye 👮
  - enspektè fiskal 🕵
  - pwofesè 👩‍🏫
  - responsab biwo vòt ❎...

  Nou bezwen moun nan tout kote sistèm nan itilize pou kontinye kouvri koripsyon, kenbe enpinite.

  Angaje w jodi a.

  Vini volontè