Sijesyon - Travay

Souple verifye imel ou pou yon lyen k ap pèmèt ou aktive kont ou.

TRAVAY SE YON OBLIGASYON

Tout moun ki pa malad, oblije travay. Travay se yon enèji ou bay, se mwayen pou reklame dwa paw, pou viv ak diyite, paske, ou patisipe nan richès fanmi-w, katye-w, peyi-w. Plis gen moun kap travay nan selil kominote wap viv ladan-m, plis ti kominote sa pi rich, plis moun ka jwen sèvis de baz ANVA tankou: teren agrikol kominotè, sant sante kominotè, lekol kominotè, klinik kominotè, pos polis kominotè, biwo kontribisyon sosyal, biwo aksyon kominotè ANVA. Toujou gen yon travay minimal ou ka jwen, nan AyitinouvleA. Ou ka travay lakay ou, sou teren, nan biwo Sèvis komunitivisme yo, nan pos polis, nan biwo jistis, nan lekol kominite yo. Fok ou bay yon ti fos travay - pou ka gen dwa mande sèvis kominotè yo.

Li rès la

dwa travayè respekte

dwa travayè, gason kou fanm, respekte

Li rès la

kapasite prime sou moun pa

kapasite prime sou moun pa

Li rès la

jèn yo entegre

jèn yo entegre

Li rès la