SIjesyon - Sekirite

Souple verifye imel ou pou yon lyen k ap pèmèt ou aktive kont ou.

Ranfose lapolis e retabli lame

Fok nou ogmante efektif lapolis la, ogmante sale yo, bay yo bon jan training e avantaj, e netwaye koripsyon nan lapolis. Fok lame a retabli, e fok li tounen yon lame kominote ak teknik, ki ka ede nou leu genyen katastrof natirel e ki ka pwotege bodme nou. Deux entite sa yo dwe rete lwen politik, yo paka sevi pouvwa anplas la, yo la pou yo sevi peup la.

Li rès la

SEKIRITE Selil kominote pou jèn yo

Chak jèn 18 a 28 an, dwe anrejistre pou fè pati yon selil sekirite kominotè - paske yo fè pati yon gwoup laj demografik ki vilnerab. Nan #ayitinouvlea nou oblije monte komite vigil, sekirite ak travay pou jèn yo - pou yo pa ake nan sakpasa, tankou: dwog, gang, pwostitisyon. Sekil Sekirite Katye (SSK) dwe kolabore ak lapolis pou jere pwoblèm yo, antisipe sou pwoblèm yo, pou yo pa tounen yon kriz. Gang yo ap vale teren sou nou. Radyo ap bayo lapawol epi, yo fonksyone alèz nam figi tout moun. Yo kanibal, kriminel san pitye. Yo asosye ak gwo biznisman ki bezwen asire sekirite magazen yo. Yo asosye ak politisyen ki bezwen kraponnen kompetitè yo. Repons la pa fasil.

Li rès la

Sitwayen gen kontwòl Leta

Leta retounen anba kontwòl sitwayen.èn ki gen aksè ak enfòmasyon pou kontwole kijan Leta ap itilize resous peyi a.

Li rès la

Lapolis gen tout libète l

Lapolis gen tout libète nesesè pou l konbat epi prevni krim

Li rès la

Pouvwa jidisyè endepandan

Pouvwa jidisyè a endepandan toutbon pou li lite kont enpinite

Li rès la