SIjesyon - Sekirite

Souple, verifye imel ou pou w ka aktive kont ou an.

Sitwayen gen kontwòl Leta

Leta retounen anba kontwòl sitwayen.èn ki gen aksè ak enfòmasyon pou kontwole kijan Leta ap itilize resous peyi a.

1 reyaksyon Pataje

Pouvwa jidisyè endepandan

Pouvwa jidisyè a endepandan toutbon pou li lite kont enpinite

1 reyaksyon Pataje

Lapolis gen tout libète l

Lapolis gen tout libète nesesè pou l konbat epi prevni krim

3 reyaksyon Pataje