Manje

Mèsi pou enterè w pou pwojè #AyitiNouVleA. Nou envite w vote sou pwopozisyon ki fèt yo oubyen ajoute pa w.

Souple, verifye imel ou pou w ka aktive kont ou an.

agrikilti ekolojik familyal

valorizasyon ak entansifikasyon dirab pwodiksyon agrikòl pou fanmi yo ak aksyon kolektif peyizan

1 reyaksyon Pataje

ogmantasyon pwodiktivite agrikòl

ogmantasyon pwodiktivite agrikòl peyi a

1 reyaksyon Pataje

mache agrikòl pwoteje

pwoteksyon epi devlòpman mache manje lokal la

1 reyaksyon Pataje