Sijesyon - Lasante

Souple verifye imel ou pou yon lyen k ap pèmèt ou aktive kont ou.

Kontwòl Leta sou lasante

otorite Leta siveye tout kesyon sante espesyalman pwogram donatè yo.

Li rès la

pwofesyonèl kalifye epi disponib

pwofesyonèl lasante kalifye ap disponib;

Li rès la

Kouvèti sante inivèsèl

yon kouvèti sante inivèsel egziste

Li rès la