Sijesyon - Enèji

Souple verifye imel ou pou yon lyen k ap pèmèt ou aktive kont ou.

resous natirèl e enèji

Itilize resous natirèl tankou solèy la pou n gen eneji e pèmèt nou pran ray devlopman an.

Li rès la

ogmante efikasite enèjetik

ogmante efikasite ak dirabilite anviwònmantal nan itilizasyon enèji

Li rès la

favorize envestisman prive

kreye kondisyon pou favorize envestisman prive

Li rès la

Fasilite aksè ak enèji

fasilite tout moun gen asksè ak enèji

Li rès la