Sijesyon - Anviwònman

Souple verifye imel ou pou yon lyen k ap pèmèt ou aktive kont ou.

aksyon kont chanjma klimatik

pran aksyon ijan pou kontre konsekans chanjman klimatik ak dezas sou Ayiti

Li rès la

Fasilite aksè pou sèvis de baz yo

modènize epi fasilite aksè pou sèvis de baz yo

Li rès la

pwoteje ekosistèm peyi a

pwoteje, konsève epi restore ekosistèm ak resous natirèl peyi a

Li rès la