Sijesyon - Anviwònman

Souple, verifye imel ou pou w ka aktive kont ou an.

aksyon kont chanjma klimatik

pran aksyon ijan pou kontre konsekans chanjman klimatik ak dezas sou Ayiti

5 reyaksyon Pataje

Fasilite aksè pou sèvis de baz yo

modènize epi fasilite aksè pou sèvis de baz yo

3 reyaksyon Pataje

pwoteje ekosistèm peyi a

pwoteje, konsève epi restore ekosistèm ak resous natirèl peyi a

4 reyaksyon Pataje