Rankont Global - Maraton apèl pou manm ANVA

Mouvman sosyal ki reyisi se mouvman ki jwenn plis moun mache ladann. Pou sa nou bezwen fè kanpay, pou n kenbe moun ki ap mache ak asosyasyon an motive, mobilize. Yon kanpay pou n pale ak yo, di yo sou kisa n ap travay, raple yo pwojè #AyitiNouVleA, vizyon l ak misyon, fè yo sonje pouki yo te angaje yo premye fwa epi pouki yo dwe kontinye.

Nan mond n ap viv la, chaje fason pou atire atansyon : radyo, televizyon, rezo sosyal... men pa gen anyen ki ka ranplase kontak pèsonèl. Yon moun ap pi fasil pou enplike l si yon lòt moun rive konvenk li. Se pou sa nou toujou ankouraje tout moun pale ak vwazen yo, ale de pòt an pòt pote mesaj #AyitiNouVleA. Men, nou konsyan sa pa posib pou tout moun. Dezyèm meyè fason an, se apèl nan telefòn, se sa nou envite w fè ak nou, samdi 8 ak dimanch 9 fevriye 2020.

Mache ak telefòn ou epi lajwa nan kè w. N ap ba w 

 • yon lis 50 a 100 moun pou w rele (konte 3 minit maksimòm pa apèl)
 • yon eskript pou ede w pale ak moun yo
 • yon ti lis kesyon Selil Strateji a ta renmen manm yo reponn 

Nou ankouraje w vini ak laptop ou si w kapab. N ap gen dlo ak snack disponib men si w vle vin ak manje w, pa ezite. Tout jan, pa bliye konfime prezans ou anvan 5 fevriye 2020 pou n ka byen prepare tann ou.

 

 

 • February 08, 2020 at 9am – 9am
 • Midoré (en ligne possible)
  1 rue Viala
  Parc Midoré, Delmas 33
  Delmas
  Haïti
  Kat Google ak Direksyon
 • 77 moun ap prale
 • Karène
77 RSVP
Stanley Pierre Alex Jerome Redler Merlus Reginald Joseph Rachelle André Lunisr Jules Wilson Belly Teddy Karl Saint Aime Steeve Morency Daniel Ganthier Betty Parvilus Melodie Cerin Mike Charles William Evens Josma James Louis Marc Florens Louis Jeanel Constant Schneider Balan Michaelle Baussan

Ki moun ki RSVP

Èske w ap vini?

Afiche 20 reyaksyon

Souple verifye imel ou pou yon lyen k ap pèmèt ou aktive kont ou.