Preyanbil

Pèp Ayisyen an proklame Konstitisyon sa:

Pou garanti dwa li genyen, pou toutan gentan, pou l viv lib e libè, nan diyite; jan sa ekri nan Ak Endepandans 1804 la, Deklarasyon Inivèsèl Dwa moun 1948 la ak Konvansyon amerikèn sou dwa moun 22 novanm 1969 la.


Le Peuple Haïtien proclame la présente Constitution:

Pour garantir ses droits inaliénables et imprescriptibles à la vie, à la liberté et à la dignité; conformément à l’Acte d'indépendance de 1804, à la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme de 1948 et à la Convention américaine relatives aux droits de l’Homme du 22 novembre 1969.


Kite premye kòmantè a

Kijan w ta tag sijesyon sa?
Souple verifye imel ou pou yon lyen k ap pèmèt ou aktive kont ou.