#PaFèSilans - Kesyon ak Repons

Sou paj n ap eseye reponn tout kesyon ou genyen sou kanpay #PaFèSilans lan e poukisa ANVA sipòte l a 100%. 

Pouki nou te mache 26 me

R:

Nou mache pou #PaFèSilans sou kadejak ak enpinite ki pèmèt kadejakè ap viv san okenn konsekans pou zak yo. Etidyant yo vyole yo se te yon rapèl pwoblèm ensekirite a makonnen ak mizojini pou mete lavi medam yo plis an danje. Fanm gen dwa pou yo etidye, yo gen dwa pou yo mache nan lari, yo gen dwa pou yo viv san lavi yo pa an danje paske yo se fanm. 

Kanpay #PaFèSilans lan te lanse an novanm 2017 pou envite sosyete ayisyèn nan sispann pwoteje moun k ap agrese lòt moun seksyèlman, kit se nan tizonnay, kit se nan vyòl, elt. Mach 26 me a rantre nan menm lojik la.

Kijan enpinite ankouraje vyòl ?

R:

Enpinite nou ap pale de li a doub.

Yon kote, lajistis ayisyèn ki pa pran kadejak oserye. An 2012, nan yon rapò MINUSTAH sou kijan lapolis ak lajistis trete kadejak ak lòt agresyon seksyèl nan zòn Pòtoprens lan, montre nonchalans enstitisyon Leta yo jere vyolans kont fanm. Yo yo jan lide yo di yo, nan tribinaldepè, nan Pakè, bay Brigad mès; ankèt yo pa sistematik; yo souvan pa anrejistre ankenn kote ... Dayè se 6 jiyè 2005, vyòl te resi vin krim an Ayiti. Anpil travay rete pou fèt.

Yon lòt bò, sosyete ayisyèn lan sanble gen difikilte pou konprann sèl moun ki ka kanpe yon kadejak a 100%, se kadejakè a. Reflèks pou blame viktim lan fò anpil. Nan reyaksyon sou kadejak ki te fèt sou etidyant inivèsite Quisqueya yo, yon jounalis vedèt, yon direktè opinyon, te twouve l nòmal pou l eksplike oditè l yo gen fanm yo pa ka vyole epi wòl rad ki sou yo jwe nan kadejak ki fèt sou yo. Nan rad sa yo, teni espò ki ka eksite gason fè yo vyole l. Men se pa t li sèl. Nan jou anvan mach la, sou tout rezo sosyal yo moun t ap chèche eksplike kadejak nan yon jan ki rann viktim nan reponsab sa ki rive l la.

Se banalizasyon kadejak pa Leta ayisyen yon bò, ak sosyete ayisyèn nan yon lòt, n ap denonse. Si ni Leta, ni sosyete a pa wè kadejak se anyen, kadejakè ka fè zak kriminèl yo a san yo pa enkyete.

Ki mesaj nou te vle fè pase?

R:

Pandan Mach la, nou te prevwa kat gran arè, kote nou te fè pase 4 mesaj kle. 

  • UNIQ: Dimanch 26 me, n ap mache pou n di NON. N ap mache kont zak vyolans ak kadejak k ap fèt sou fanm nan Kafoufèy, Matisan, Lasalin, Latibonit, lè y ap sòti nan inivèsite... N ap mache kont enpinite. N ap mache kont banalizasyon zak vyolans. N ap mache pou n #PaFèSilans. https://t.co/QNuyo7ECjC
  • MONT JOLI: Nan sosyete n ap viv la, anpil moun kontinye wè fanm tankou objè. Kontinye wè kadejak tankou yon bagay ki pa grav. Kadejak se yon krim, vyolans seksyèl pa yon blag. Konsekans sikolojik, moral ak sosyal li ka detwi lavi yon moun. Anyen pa ka jistifye kadejak. 
  • MINISTÈ JISTIS: Lè moun de byen pa di anyen, pa fè anyen, mal triyonfe. Nou tout ki la ka viktim. Se pou sa nou leve kanpe kont kadejak, zak vyolans ak enpinite pou bandi pa anpeche nou ale travay, al nan lwazi, al nan inivèsite, viv lavi nou anfen. Nou gen dwa viv nan kè poze. 

Nou te fini sou PLAS KONSTITISYON ak mesaj sa:

Ensekirite, enpinite ak vyolans pa gen plas yo nan peyi a. Jodi 26 me a, pou fèt manman, nou mache kont vyòl, tout zak vyolans ak enpinite.

Nou pa vle yon Ayiti kote fanm an danje pase l fanm. Nou pa vle yon Ayiti kote vyòl tounen zam lagè nan men bandi. Nou pa vle yon Ayiti kote kadejakè ap mache sou moun san yo pa enkyete.

Plas yon kriminèl se nan prizon. Plas kadejakè se nan prizon.

Nou mande jistis ak reparasyon pou viktim yo. Nou mande pou lapolis ak lajistis pran responsabilite yo. Nou mande pou otorite yo pran mezi pou kwape tout zak vyolans k ap fèt sou popilasyon an.

Jodi a nou deside #PaFèSilans