Nòt 21 jen 2019

Ayiti, 21 jen 2019

Onè,

Sèdènyetan, an patikilye 24 a 30 dènye mwa sa yo, peyi nou an ap fè fas ak yon kriz sosyopolitik ki vin pi mal chak jou. Nou pa ka kite peyi a sonbre tankou yon bato ki pèdi nan gwo lanmè. Se pou sa, nou dwe mete tèt nou ansanm pou n jwenn yon jan pou n sòti nan sitiyasyon kriz sa.

Tankou tout peyi, Ayiti genyen lwa ak enstitisyon ki deside kijan l fonksyone. Se nan respè lalwa ak ranfòsman enstitisyon yo, pou n jwenn solisyon kriz n ap travèse a. Se pou sa Ayiti Nou Vle A mande:

  • UCREF (ki se inite santral sou ransèyman finansye) ak ULCC (Inite Lit Kont Koripsyon) pran responsabilite yo pou mennen ankèt sou chak moun non yo site nan rapò Koudèkont sou jesyon lajan PetroCaribe a.
  • Apiye Koudèkont (CSCCA) pou l finalize odit sou 25% pwojè ki manke yo epi deklare “comptable de fait” moun ki te jere oswa manyen lajan Leta san otorizasyon yo, pou evite reta epi rann arè debè, kitis ak dechaj yo pou fasilite #PwosèPetroCaribeA.
  • Tout sitwayen k ap batay pou redisyondkont nan dosye Petrocaribe a ini vwa yo pou pote menm mesaj la.
  • Otorite jidisyè yo pran desizyon ki nesesè sou kikonk ki pa ta jwenn dechaj jesyon lajan Leta.

Koripsyon se pitit enpinite. Se nan kwape enpinite, tout kote, san eksepsyon, n ap rive fini ak koripsyon pou n konstwi #AyitiNouVleA.

 

Respè,

 

Ayiti Nou Vle A

Afiche 1 reyaksyon

Souple verifye imel ou pou yon lyen k ap pèmèt ou aktive kont ou.