Sou manifestasyon 9 jen 2019 la

Pòtoprens, 9 jen 2019

Onè,

Ayiti Nou Vle A aprann avèk anpil tristès lanmò jenn manifestan ki t ap mache kont koripsyon ak kont enpinite jodi 9 jen 2019. Nou kondane zak kriminèl sa e mande Enspeksyon jeneral lapolis mennen yon ankèt epi enfòme popilasyon an sou sa ki pase a, pou responsab yo jije.

Konstitisyon an ba chak Ayisyen, chak Ayisyèn dwa pou yo manifeste san yo pa sibi vyolans, sitou nan men lapolis. Lapolis la pou l pwoteje ak sèvi. Li pa dwe nan tire sou manifestan, ni pou l tiye moun ak wòch. Jan de deriv sa yo pa akseptab.

Batay kont enpinite a fondamantal pou n rive konstwi yon Ayiti kote tout moun moun. Batay kont enpinite a se batay pou diyite tout moun k ap viv sou tè sa. Batay kont enpinite a se asire n tout viktim nan manifestasyon jodi a jwenn jistis.

Ayiti Nou Vle A voye senpati l bay fanmi yo e renouvle angajman l pou l kontinye batay pou jistis pou tout moun.

Nou salye kouraj tout sitwayen, tout sitwayèn, ki leve kanpe pou yon demen miyò. Nou tout gen dwa pa batay menm jan. Nou tout gen dwa pa leve menm jan. Men batay pou n genyen peyi nou vle a, se batay tout pèp ayisyen an. Chapo ba pou ou menm ki konprann sa epi ki deside batay pou li.

Respè,

Ayiti Nou Vle A

Kite premye kòmantè a

Souple verifye imel ou pou yon lyen k ap pèmèt ou aktive kont ou.