Kanpay Sansibilizasyon

Asosyasyon Ayiti Nou Vle A (ANVA) ap travay depi plis pase yon lane sou lansman yon kanpay ki gen pou objektif sansibilize sitwayen yo sou enpòtans patisipasyon sitwayen nan lavi politik Ayiti. Kanpay sa a, ki nòmalman te lanse nan fen ane pase a, te oblije ranvwaye plizyè fwa akòz difikilte ki gen rapò ak kriz politik epi epidemi Kowona ki te swiv youn lòt sòti ane pase pou rive jodi a. Men, puiske koze vyolans, ensikirite ak enpinite rekòmanse pran fòs e pran peze sou demokrasi nou an, nou vin jije bon, se pi bon moman nou ta ka lanse kanpay la.

 

Sitwayen an se inite prensipal la nan yon demokrasi, pouvwa a se pou li, e se li ki ap pèmèt li detèmine avni peyi l nan ekzèse dwa vòt li. Men, an Ayiti, gen anpil obstak ki anpeche yon sitwayen ekzèse dwa sa yo. Obstak sa yo le plis souvan dekouraje sitwayen yo pou yo patisipe nan lavi politik peyi yo, dèfwa li konn menm anpeche yo. ANVA konen absans kowezyon sosyal ak mank konfyanns popilasyon an nan prosesis demokratik la, ansanm ak moun ki nan pouvwa, se youn nan rezon ki fè popilasyon an pa twò cho enplike l nan zafè peyi l.

 

Pou fè fas a obstak sa yo, kanpay  asosyasyon an lanse a gen pou objektif edike ak konsyantize sou twa tèm fondamantal: Koripsyon, Enpinite ak Demokrasi yo. Kanpay la pral sou fòm yon seri twa kategori videyo sou twa tèm yo konsidere yo. Chak seri ap gen 10 videyo, ki yo chak ap 1 minit. Chak videyo ap ankouraje patisipasyon sitwayen nan prezante piblik la aksyon pou fè demokrasi ayisyèn nan viv. Videyo yo pral envite sitwayen yo prezante doleyans yo sou yon platfòm kolektif ki pral pèmèt yo konprann aspè pratik ak konkrè nan pouvwa yo nan yon demokrasi. Kidonk, l ap ba yo zouti ki pral pèmèt yo fè doleyans yo pi byen epi pèmèt lidè politik yo tande yo, ANVA prevwa ke sitwayen yo ap fini pa gen konfyans nan yo, epi yo ap plis anvi  angaje yo nan politik peyi yo.

Retabli lafwa Ayisyen nan demokrasi yo se responsablite nou tout.

Ayiti Nou Vle A se ansanm nap konstwi l.

Kite premye kòmantè a

Souple verifye imel ou pou yon lyen k ap pèmèt ou aktive kont ou.