Pou chanje Ayiti nou dwe kreye yon mouvman diferan

Konbatan Petrochalenger, AyitiNouVle a ak lot yo, nou dwe admèt ke opozisyon an pran kontwol mouvman politik ke nou t komanse a ,yo genyen batay la kont nou paske yo gen enfrastrikti kominikasyon pou pase mesaj yo ke nou menm nou pa genyen akoz de
Distans ki t vin gen nan mitan nou antite nou yo, sa vin febli nou e ranfose nèg opozisyon yo.Si nou gade nap wè gen 1 swadizan linyon nan mitan yo ke nou mrnm nou pat arive fè.

Sepandan nou pa dwe pran sa kom defèt, nou dwe reame de nou kouraj, restriktire nou paske modèl estrateji sa yo genyen pou yo pase revandikasyon yo pa menm ak estrateji pa nou.
Apre tout domaj ak dezod ke Ayiti ap konfwonte la li posib pou peyi a konnen yon gwo kriz imanitè ak vyolans politik kom sa te toujou fèt, e se nou menm pèp la ta pral bal bay blame pou sa.Dye mèsi nou pat aplike fomil ravandikasyon sa yo.

Se opozisyon ki  pran mouvman nan men nou ke yo pral bay pote chay pwoblèm Ayiti pral viv la, se yo menm pouvwa ak patizan pouvwa pral bay responsab, se  menm yo menm tou ki di yo pral bay repons ak kijan pou peyi a soti nan sal ye la.Mw pap ba nou manti mw kontan paske se pou nou menm ki t andose zak vyolans sa yo, paske chay sa tap lou anpil pou nou si peyi a vin tonbe anba kriz pi mal.

Men lit pou enjistis ak chanje sistèm nan pap chanje ni li pap kanpe, okontrè li fenk komanse, se pou nou tire leson de echèk nou e sitou aprann de listwa.

Depi nan komansman petrochallenge nan mw t toujou ap repete yo sèl bagay (lèw pa gen anpil kob nan poch ou fok ou gen anpil moun dèyèw) paske kèlke swa chanjman ou vle fè nan sosyete a se  2 bagay sa yo ki ka fèl fèt, si ou pa gen lajan fok ou gen popilarite pou enfliyanse moun pou fè saw vle a, mobilizasyon sa ka debouche swa sou pou bay pouvwa oswa pou bay chanjman.

Chanjman pa fèt nan kraze brize, manifestasyon pou fè moun pè, chanjman fèt se lè gen 1 gwo mouvman ki charye anpil moun ak tout kouch moun dèyèl. Gen yon minorite nan palman ki ta vle pou gen chanjman men yo pa jwenn sipo 1 gwoup moun enfliyan oubyen 1 gwoup moun ki konnen. Se mouvman kob sal sèlman ki gen nan palman e gen lot ki vle li rete konsa, si nou vle pou sa chanje fok nou mete tèt nou ansanm, utilize rezo sosyo yo Facebook, Twiter, Instagram, Yoube, pou mobilize jènès peyi a epi utulise platfòm GoFundMe pou kolekte lajan paske pa gen anyen li fèt san lajan e li tap pi bon si nou gen endepans finansyè nou.

Mw tap konseye nou tou chanje estrateji, olye nou fè manifestasyon pito nou fè rasanbleman politik, rasanble yon kantite jèn nan yon pak Champ de mars avek megaohone yo nan  men yo, fè fowom, deba live, ale nan lot komin yo fè menm jan, plis nap fèl plis mouvman ap vin pi gwo plis politisyen, biznisman, diplomat, etidyan ak tout kouch moun ki ta renmen wè sa chanje ap entegre mouvman.

Lèw pa gen lajan pou bay yon moun pi bèl bagay kew ta ka ba li se popilarite de bon bagay lap fè a, konsa wap edel nan fason paw. tout moun ki gen yon bel mesaj ta renmen pou yap fè bèl diskou devan yon foul moun sou men kisa mesaj chanjman yo pral pote???
Jounalis ki pa konwonpi ka benefisye de yon mouvman kap bal  popilarite.
Jèn kap grandi kapab jwenn egzanp sou kijan pou yo devlope lidèchip lakay yo.

Pwobableman ka gen yon gouvènman tranzisyon nan peyi a, li lè li tan pou nou komanse prepare nou pou pou´n pote menm mesaj ke nou t genyen an men nan 1 lot fason.Si nou vle chanjman nan peyi a nou pa rete ap fè menm bagay yo, divize, joure moun, rayi menm ti gwoup yo.Pou´n chanje peyi a se yon nouvo bagay pou nou bati ansanm pou nou ka fe tout sa ki te konn abitye fèt depi 215 lane vin pa enpòtan ank . Nouvo bagay sa se jenès peyi a ki pou kreyel et se avèk nou poul komansé.

 

Kenny Cash
Twiter: Mckendy19
Instagram: Kenny_Cash

 

Afiche 1 reyaksyon

Souple verifye imel ou pou yon lyen k ap pèmèt ou aktive kont ou.