Kenny Cash 313p

Kenny Cash

Lis aktivite Kenny Cash


 • published Pou chanje Ayiti nou dwe kreye yon mouvman diferan in Blog 2019-10-03 10:57:20 -0400

  Pou chanje Ayiti nou dwe kreye yon mouvman diferan

  Konbatan Petrochalenger, AyitiNouVle a ak lot yo, nou dwe admèt ke opozisyon an pran kontwol mouvman politik ke nou t komanse a ,yo genyen batay la kont nou paske yo gen enfrastrikti kominikasyon pou pase mesaj yo ke nou menm nou pa genyen akoz de
  Distans ki t vin gen nan mitan nou antite nou yo, sa vin febli nou e ranfose nèg opozisyon yo.Si nou gade nap wè gen 1 swadizan linyon nan mitan yo ke nou mrnm nou pat arive fè.

  Sepandan nou pa dwe pran sa kom defèt, nou dwe reame de nou kouraj, restriktire nou paske modèl estrateji sa yo genyen pou yo pase revandikasyon yo pa menm ak estrateji pa nou.
  Apre tout domaj ak dezod ke Ayiti ap konfwonte la li posib pou peyi a konnen yon gwo kriz imanitè ak vyolans politik kom sa te toujou fèt, e se nou menm pèp la ta pral bal bay blame pou sa.Dye mèsi nou pat aplike fomil ravandikasyon sa yo.

  Se opozisyon ki  pran mouvman nan men nou ke yo pral bay pote chay pwoblèm Ayiti pral viv la, se yo menm pouvwa ak patizan pouvwa pral bay responsab, se  menm yo menm tou ki di yo pral bay repons ak kijan pou peyi a soti nan sal ye la.Mw pap ba nou manti mw kontan paske se pou nou menm ki t andose zak vyolans sa yo, paske chay sa tap lou anpil pou nou si peyi a vin tonbe anba kriz pi mal.

  Men lit pou enjistis ak chanje sistèm nan pap chanje ni li pap kanpe, okontrè li fenk komanse, se pou nou tire leson de echèk nou e sitou aprann de listwa.

  Depi nan komansman petrochallenge nan mw t toujou ap repete yo sèl bagay (lèw pa gen anpil kob nan poch ou fok ou gen anpil moun dèyèw) paske kèlke swa chanjman ou vle fè nan sosyete a se  2 bagay sa yo ki ka fèl fèt, si ou pa gen lajan fok ou gen popilarite pou enfliyanse moun pou fè saw vle a, mobilizasyon sa ka debouche swa sou pou bay pouvwa oswa pou bay chanjman.

  Chanjman pa fèt nan kraze brize, manifestasyon pou fè moun pè, chanjman fèt se lè gen 1 gwo mouvman ki charye anpil moun ak tout kouch moun dèyèl. Gen yon minorite nan palman ki ta vle pou gen chanjman men yo pa jwenn sipo 1 gwoup moun enfliyan oubyen 1 gwoup moun ki konnen. Se mouvman kob sal sèlman ki gen nan palman e gen lot ki vle li rete konsa, si nou vle pou sa chanje fok nou mete tèt nou ansanm, utilize rezo sosyo yo Facebook, Twiter, Instagram, Yoube, pou mobilize jènès peyi a epi utulise platfòm GoFundMe pou kolekte lajan paske pa gen anyen li fèt san lajan e li tap pi bon si nou gen endepans finansyè nou.

  Mw tap konseye nou tou chanje estrateji, olye nou fè manifestasyon pito nou fè rasanbleman politik, rasanble yon kantite jèn nan yon pak Champ de mars avek megaohone yo nan  men yo, fè fowom, deba live, ale nan lot komin yo fè menm jan, plis nap fèl plis mouvman ap vin pi gwo plis politisyen, biznisman, diplomat, etidyan ak tout kouch moun ki ta renmen wè sa chanje ap entegre mouvman.

  Lèw pa gen lajan pou bay yon moun pi bèl bagay kew ta ka ba li se popilarite de bon bagay lap fè a, konsa wap edel nan fason paw. tout moun ki gen yon bel mesaj ta renmen pou yap fè bèl diskou devan yon foul moun sou men kisa mesaj chanjman yo pral pote???
  Jounalis ki pa konwonpi ka benefisye de yon mouvman kap bal  popilarite.
  Jèn kap grandi kapab jwenn egzanp sou kijan pou yo devlope lidèchip lakay yo.

  Pwobableman ka gen yon gouvènman tranzisyon nan peyi a, li lè li tan pou nou komanse prepare nou pou pou´n pote menm mesaj ke nou t genyen an men nan 1 lot fason.Si nou vle chanjman nan peyi a nou pa rete ap fè menm bagay yo, divize, joure moun, rayi menm ti gwoup yo.Pou´n chanje peyi a se yon nouvo bagay pou nou bati ansanm pou nou ka fe tout sa ki te konn abitye fèt depi 215 lane vin pa enpòtan ank . Nouvo bagay sa se jenès peyi a ki pou kreyel et se avèk nou poul komansé.

   

  Kenny Cash
  Twiter: Mckendy19
  Instagram: Kenny_Cash

   


 • Souvan istwa ki pi trajik anseye nou valè ki pi imen.

  Souvan istwa ki pi trajik anseye nou valè ki pi imen.

  08 octobre 1994, mwen te yon timoun 12 ane mwen tap vive Delmas, lè mwen te reveye jounen sa premye bagay mwen te remake se te souri ak kontantman ki te entoure m, se te yon epok ki te dificil ampil men jounen sa te diferan, manman m' te gen yon gwos souri ak joi nan vizaj li, vwazen bow lakay nou tap danse kompa ak kè kontan, prèske tout moun nan katye a te kontan, yo tap danse, yo tap ri, e yo te mete ansanm pou yo netwaye, pentire, fe dekorasyon katye a tout antye.

  Ki sa ki te fè jou sa si espesyal pou mwen et ampil lot haitien se ke menm bagay sa yo tap fet nan ampil lot katye an Ayiti, timoun, granmoun, manman ak papa, soti nan Cite Soley passe Delmas, Pétion ville prèske tout kote Ayisyen te kontan, yo te netwaye, dekore lakay yo avek yon fierté yon joi Kòm yon lame ki fek genyen yon gwo viktwa lagè, jan de santiman sa yo, se pa yon bagay ou ka vrèman eksplike yon moun, li se yon bagay ke ou ka sèlman santi nan nanm ou selman lew te viv li.

  Mpa kwè ke moun k ap viv amba lavil, la saline, martissant, ap janm konnen yon jou espesyal pwòp ak bèl konsa anko, tout ayisyen te ini yo jou sa paske yon moun espesyal ke nou te goumen ampil pou te tounen tap vin jwen nou nan kek jou et ampil Haitien te vle bal yon akey diy de lanmou nou te santi... e moun sa a te Aristide.

  ( Gen ampil bagay yon moun ki renmenw ka fe pou ou, men pa gen anyin ke moun sa pap fe pou ou lè li santi ke ou renmen li tou.)

  Mwen konnen anpil ayisyen ki komanse li atik sa panse ke mwen ta pral fè lwanj Aristide oswa vante bon kalite l 'yo epi gentan ap pare pou vin apre m' ak tout kritik ak diskisyon raz ke nou toujou ap fè depi pase 30 ane deja, men atik sa a. pa konsène Aristide, an reyalite jou espesyal sa mwen tap rakonte nou an pa te janm konsene Aristide, li te konsène yon bagay ki pi gwo, yon bagay ki pi important et ki fondamantal nan avni ke nou vle pou peyi nou ke nou dwe reflechi sou li, jou espesyal sa a ke mwen p'ap janm bliye te konsène sa yo rele en anglè. (LOVE FOR YOUR PEOPLE) Lanmou Ou Genyen Pou Pep ou.

  Nan pifò peyi devlope yo kiltive lakay timoun yo depi nan laj byen bonè, pou yo renmen peyi yo lanmou sa pa yon ilizyon abstrè li ye, pou yon neg ak yon fanm kap mennen yon vi normal lanmou sa tradwi souvan nan respè ou genyen pou dwa konpatriyot parèy ou ki fe pati de peyiw,

  Lè ou renmen pèp ou a, ou gen tandans vle sa ki pi bon pou li, et proteje dwal tankou moun se rezon ki fè respè pou dwa moun et menm dwa animal fondamantal nan devlopman nenpòt sosyete modèn.

  Lew pa kiltivé Lamou pou pep ou : sa ap kreye sitiyatyon kote nan lopital wap we ampil infimyè ki abiye prop avek inifom byen blan epi yo kite timoun yo responsab ki malad nan yon anvironman sal paske yo pa we sa kom yon devwa pou yo goumen pou tout timou peyi yo viv nan diyité menm jan avek avek yo se menm bagay sa yo ki fè wap jwen ampil senatè sèl oswa yon depite ap gen plis polisye pou bal sekirite ke pase plizyè mil moun nan komin ke li reprezante san li pa santil jennen

  Ou pa ka di ou renmen peyiw siw pa gen lanmou pou Pèp li, paske yon peyi se yon regwoupman moun ki lye ak yon istwa ki pataje yon kilti ki fè nasyonalite yo. Jan nou trete timoun yo depi nan bèso a se konsa yo pwal trété nou lè nou fin granmoun.

  Lè ou nan pozisyon en tan ke responsab ke se kòm paran, politisyen, ak biznisman examp ou bay, sosyete ke ou kreye oubyen saw fè kité dèyè ka vin a la fin bagay ki detwiw oubyen koute laviw ak yon kawotchou boule nan kou ou.

  Kèlkeswa opinyon oswa santiman ou genyen pou li fok rekonèt ke nan ané 1990 Aristide te yon senbòl de Lanmou yon lidè bezwen montre a Pèp li, ke se te vre oswa fo mass Pèp la te renmen Aristide reyèlman et yo te santi ke li te renmen yo tou, lefèt ke anpil ayisyen te dispoze sakrifye tout sa yo te sakrifye epi uni ansann pou fè tout bagay sa yo pa pwop volanté yo pou resevwa li se yon vre testaman de lanmou yo te genyen pou li ak impotans yon lidè ki inspiré moun valè sa yo.

  Atravè 215 ane nan istwa nou, nou viv anpil moman nan tristès trajedi ak dezespwa men pi gwo trajedi a se lefèt ke nou pa janm pran swen ti moman ra sa yo kote nou te uni nou et kontan pou youn lot, reflechi sou li, inspire de yo epi anseye timoun nou yo impotans Lanmou Ou Genyen Pou Pep ou genyan nan ede nou jwen direksyon poun rive constri Ayiti nou vle a ak viv dapre deviz li Lumion fè la fòs.

   

  Kenny Cash.

  Twitter : Mckendy19

  Intagram :Kenny___Cash

   


 • @Mckendy19 tweeted link to Enskri. 2018-09-25 14:16:14 -0400

  Enskri

  Ranpli fòmile sa pou w ka kòmanse konstwi #AyitiNouVleA.

  Enskri