Marc Evenst 21p

Marc Evenst

Lis aktivite Marc Evenst


 • published Q&A: Kouran 24/24 in Blog 2019-03-30 22:43:26 -0400

  Q&A: Kouran 24/24

  Ou gen yon kesyon sou pwogram #AyitiNouVleA ak sou kijan nou ka rive fè l tounen yon reyalite, ekspè nan gwoup tematik nou yo ap kontan reponn yo. Voye kesyon w lan pandan semèn nan nan anva@ayitinouvlea.org. Chak dimanch, a midi, n ap pibliye repons yo sou blòg la.

  ***
  Jodi a n ap reponn Marie France Bien-Aime k ap viv nan dyaspora a. Kesyon li an se sou kijan moun ki p ap viv nan peyi a ka kontribiye pou gen kouran 24/24 an Ayiti, yon fason pou kreye opòtinite pou tout moun k ap viv nan peyi a.

  Men repons ekspè nan gwoup Tematik Enèji a pou kesyon sa:

  RPou reponn kesyon sa, annou konsidere zòn ki pa gen elektrisite ditou oswa kote rezo distribisyon pa egziste ditou yo. Si zòn nan toupre lanmè oswa genyen anpil "Colline", yo ka eksplwate enèji ewolyen. Ti sistèm tankou gwo sistèm. Si nan zòn nan genyen "chute d'eau", santral idwolik ka posib.Ayiti genyen solèy anpil akoz pozisyon li, kidonk prodwi enèji solè toujou yon opsyon menm si li ka pa ideyal pou tout sitiyasyon. Konbine youn oswa 2 nan resous sa yo ak gaz natirèl, diesel...ou ta dwe ka prodwi ase elektrisite pou yon ti vil/komin/seksyon/awondisman. 

  Li rès la