Refòme sistèm fiskal lEta pou amelyore mobilizasyon resous piblik pou devlopman

Sistèm fiskal Ayiti a gen 2 gwo pwoblèm: 1) Ajans koleksyon taks yo inefikas: presyon fiskal la pa depase 13% PIB la 2) Non sèlman gen pwoblèm mobilizasyon resous pou gouvènman an ka mache, men tou, taks en Ayiti gen yon tandans regresif. Se pa poutèt nou gen yon peyi ki manke mwayen pou nou aksepte ke lEta pa ka mobilize resous li byen. E li pa nòmal ke nan youn nan 5 peyi ki pi inegal nan mond la, pou taks yo regresif. Fòk sa chanje.


Afichaj 6 reyakasyon

Kijan w ta tag sijesyon sa?
Souple verifye imel ou pou yon lyen k ap pèmèt ou aktive kont ou.
 • Joe Jih Joan
  tagged this with enpòtan 2019-10-19 14:55:23 -0400
 • Joe Jih Joan
  tagged this with bon 2019-10-19 14:55:23 -0400
 • Jovenel Charles
  tagged this with enpòtan 2019-05-03 17:12:31 -0400
 • Jovenel Charles
  tagged this with bon 2019-05-03 17:12:30 -0400
 • Jovenel Charles
  commented 2019-05-03 17:10:54 -0400
  Kòmantè m nan tap ale nan menm sans avèk pwopozisyon sa paske li pa nòmal pou leta ap dil pa gen lajan pandan setan lap pèdi lajan chak segond akoz aparèy fiskal leta a pa efikas pou ranmase resèt nan men popilasyon an. Chak lè yon moun parèt devan yon biwo leta pou vin peye oubyen resevwa yon sèvis epi lajan l nan pòch li lap pèdi tan nan liy, li plis gen tandans retounen avèk lajan l lakay li paske moun nan toujou di li pap vin soufri pou kòb li ankò.
  Mwen vote pou yon refòm fiskal kote leta efikas pou l ranmase resèt nan men popilasyon pou bay pi bon sèvis.
  Yon lòt kote tou nan depans leta ap fè yo fòk li aprann detèmine bezwen popilasyon an avan l fè yo sinon ap toujou gen plenyen paske lajan yo mal depanse.
 • Laurent Weil
  published this page in Ekonomi 2019-03-07 04:57:38 -0400