Ranfòse kapasite kontwòl ak otonomi CSC/CA

Lakou siperyè dè kont se yon enstitisyon ki santral nan pwosesis odit ak jesyon lajan lEta. Pou li ka jwe wòl kontwòl li byen, pou li kapab enfòme sitwayen yo sou sitiyasyon regilarite TOUT depans piblik yo, fòk otonomi li garanti, fòk pouvwa li fò, fòk li gen mwayen e otorite chèchè ekspètiz ekstèn, espesyalman nan domèn espesyalize yo, nan ka kote li manke kapasite pou menen travay li byen poukont li. Ranfòse pouvwa kontwòl sa ijan pou nou ka disiplinen depans piblik lEta Ayisien.


Showing 1 reaction

How would you tag this suggestion?
Souple, verifye imel ou pou w ka aktive kont ou an.