Leve fon pou dosye Dadou Jean Bart

12 Avril nou pibliye yon premye videyo  kote n ap li temwanyaj medam ki te sibi move konpòtman Dadou Jean Bart, ki soti nan rapò Komisyon Etik FIFA a. Se yon premye videyo nan yon seri videyo pou ede nou pa bliye ka medam sa yo ki se sè nou. 

Nou ta renmen fè plis. Nou ta renmen ede viktim Dadou Jean Bart yo pouswiv li lajistis. Se nan sans sa ANVA ap envite w bay lajan pou nou peye pou depans ki lye a pwosesis sa. Si ou ta renmen pran yon angajman pou bay, ranpli enfomasyon ou sou paj sa. 

 

Kilès ki angaje l

How much will you pledge to donate on 12:00 AM -04 on April 30?

Afiche 2 reyaksyon

Souple verifye imel ou pou yon lyen k ap pèmèt ou aktive kont ou.