Yon sistem edikatif citwayen

Fok depi nan lekol prime ak segonde, sistem edikatif ayisyen fome bonjan sitwayen Ayisyen ki konnen dwa yo ak devwa yo, e ki konnen responsabilite yo genyen anve konpatryot yo ak peyi a.


Afichaj yon reyaksyon

Kijan w ta tag sijesyon sa?
Souple verifye imel ou pou yon lyen k ap pèmèt ou aktive kont ou.