Konsiltasyon ANVA

Soti, 14 fevriye rive 14 me 2019, Ayiti Nou Vle A ap lanse yon konsiltasyon nasyonal sou pwogram ki pou pèmèt nou konstwi #AyitiNouVleA.

Nan moman sa, n ap pran sijesyon sou 9 tematik #LideAnvanLidè yo, ki repati sou 3 gran aks:

  1. envestisman nan moun : edikasyon, manje, lasante
  2. envestisman nan jan moun ap viv : ekonomi, lakilti, travay
  3. envestisman nan kote moun ap viv : anviwònman, enèji, sekirite

 

Nou envite w klike sou tematik ou pi enterese ladann nan pou w vote pou sijesyon ki fèt yo oubyen ajoute pa w.

Si w bezwen reli pwogram #AyitiNouVleA, li disponib nan lyen sa: https://www.ayitinouvlea.org/pwogram


Nou ta renmen tou gen avi w sou pati w pi renmen nan pwogram #AyitiNouVleA. 

#AyitiNouVleA se ansanm n ap konstwi l.

Èske w dakò pou n kontakte dirèkteman pou ankèt ebdomadè sou tematik yo?