Kijan enpinite ankouraje vyòl ?

Enpinite nou ap pale de li a doub.

Yon kote, lajistis ayisyèn ki pa pran kadejak oserye. An 2012, nan yon rapò MINUSTAH sou kijan lapolis ak lajistis trete kadejak ak lòt agresyon seksyèl nan zòn Pòtoprens lan, montre nonchalans enstitisyon Leta yo jere vyolans kont fanm. Yo yo jan lide yo di yo, nan tribinaldepè, nan Pakè, bay Brigad mès; ankèt yo pa sistematik; yo souvan pa anrejistre ankenn kote ... Dayè se 6 jiyè 2005, vyòl te resi vin krim an Ayiti. Anpil travay rete pou fèt.

Yon lòt bò, sosyete ayisyèn lan sanble gen difikilte pou konprann sèl moun ki ka kanpe yon kadejak a 100%, se kadejakè a. Reflèks pou blame viktim lan fò anpil. Nan reyaksyon sou kadejak ki te fèt sou etidyant inivèsite Quisqueya yo, yon jounalis vedèt, yon direktè opinyon, te twouve l nòmal pou l eksplike oditè l yo gen fanm yo pa ka vyole epi wòl rad ki sou yo jwe nan kadejak ki fèt sou yo. Nan rad sa yo, teni espò ki ka eksite gason fè yo vyole l. Men se pa t li sèl. Nan jou anvan mach la, sou tout rezo sosyal yo moun t ap chèche eksplike kadejak nan yon jan ki rann viktim nan reponsab sa ki rive l la.

Se banalizasyon kadejak pa Leta ayisyen yon bò, ak sosyete ayisyèn nan yon lòt, n ap denonse. Si ni Leta, ni sosyete a pa wè kadejak se anyen, kadejakè ka fè zak kriminèl yo a san yo pa enkyete.

Kite premye kòmantè a

Souple verifye imel ou pou yon lyen k ap pèmèt ou aktive kont ou.