Ki mesaj nou te vle fè pase?

Pandan Mach la, nou te prevwa kat gran arè, kote nou te fè pase 4 mesaj kle. 

  • UNIQ: Dimanch 26 me, n ap mache pou n di NON. N ap mache kont zak vyolans ak kadejak k ap fèt sou fanm nan Kafoufèy, Matisan, Lasalin, Latibonit, lè y ap sòti nan inivèsite... N ap mache kont enpinite. N ap mache kont banalizasyon zak vyolans. N ap mache pou n #PaFèSilans. https://t.co/QNuyo7ECjC
  • MONT JOLI: Nan sosyete n ap viv la, anpil moun kontinye wè fanm tankou objè. Kontinye wè kadejak tankou yon bagay ki pa grav. Kadejak se yon krim, vyolans seksyèl pa yon blag. Konsekans sikolojik, moral ak sosyal li ka detwi lavi yon moun. Anyen pa ka jistifye kadejak. 
  • MINISTÈ JISTIS: Lè moun de byen pa di anyen, pa fè anyen, mal triyonfe. Nou tout ki la ka viktim. Se pou sa nou leve kanpe kont kadejak, zak vyolans ak enpinite pou bandi pa anpeche nou ale travay, al nan lwazi, al nan inivèsite, viv lavi nou anfen. Nou gen dwa viv nan kè poze. 

Nou te fini sou PLAS KONSTITISYON ak mesaj sa:

Ensekirite, enpinite ak vyolans pa gen plas yo nan peyi a. Jodi 26 me a, pou fèt manman, nou mache kont vyòl, tout zak vyolans ak enpinite.

Nou pa vle yon Ayiti kote fanm an danje pase l fanm. Nou pa vle yon Ayiti kote vyòl tounen zam lagè nan men bandi. Nou pa vle yon Ayiti kote kadejakè ap mache sou moun san yo pa enkyete.

Plas yon kriminèl se nan prizon. Plas kadejakè se nan prizon.

Nou mande jistis ak reparasyon pou viktim yo. Nou mande pou lapolis ak lajistis pran responsabilite yo. Nou mande pou otorite yo pran mezi pou kwape tout zak vyolans k ap fèt sou popilasyon an.

Jodi a nou deside #PaFèSilans

Kite premye kòmantè a

Souple verifye imel ou pou yon lyen k ap pèmèt ou aktive kont ou.