Randy Montinard 258p

Randy Montinard

Lis aktivite Randy Montinard


 • @RandyMontinard tweeted link to TaskForce Bidjè. 2019-10-14 22:02:50 -0400
  Mwen fèk sot enskri pou m ka manm TaskForce Bidjè ANVA a. Fè tankou m, m ap tann ou! https://www.ayitinouvlea.org/tf-bidje?recruiter_id=43338

  Task Force Bidjè

  Asosyasyson #AyitiNouVleA gen plizyè Task Force pnktyèl baze sou konpetans moun ki ladan yo. Chak TF travay sou yon dosye presi epi disparèt lè dosye a boukle. Si w rive sou paj sa sèke w ta renmen rejwenn TF Bidjè a. Men kèk ti enfòmasyon ou dwe genyen anvan w pwopoze tèt ou kòm volontè. Apre sa, yon manm TF Bidjè a ap kontakte w pou n ka avanse. 

  Pou plan global #AyitiNouVleA,aplike, nou bezwen kat seri dokiman:

  1. Plan an li menm, Gwoup Tematik yo ap travay sou li sou baz pwogram nan (www.ayitinouvlea.org/pwogram)
  2. Yon seri 9 lwa, youn pa tematik, ak tout egzijans bidjetè, GT yo ap travay sou yo.
  3. Yon konstititisyon (www.ayitinouvlea.org/konstitisyon), TF Konstitisyon an gen pou l finalize
  4. Yon bidjè pou aplikasyon

  Pou bidjè a, n ap chèche konpetans nan fiskalite, politik piblik, finans antrepriz, jesyon risk finansye, ekonomi, kontabilite finansyè, jesyon bidjetè. Si w se yon ansyen INAGHEI, ENAP oubyen ENAF, diplome CTEA, ansyen oubyen fonksyonè aktyèl twa kò finansye nan fonksyon piblik la, ou se yon CPA fiskalis, elt., TF sa se pou ou.

  Vini volontè

 • @RandyMontinard tweeted link to Gwoup Tematik. 2019-10-14 21:52:01 -0400
  Mwen fèk sot enskri pou m ka manm Gwoup Tematik ANVA a. Fè tankou m, m ap tann ou! https://www.ayitinouvlea.org/gwouptematik?recruiter_id=43338

  Gwoup Tematik

  Asosyasyson #AyitiNouVleA gen 9 gwoup tematik. You pou chak nan 9 tematik pwogram nou an (www.ayitinouvlea.org/pwogram). Si w rive sou paj sa sèke w ta renmen rejwenn you nan gwoup tematik yo. Men kèk ti enfòmasyon ou dwe genyen anvan w pwopoze tèt ou kòm volontè. Apre sa, yon manm Gwoup Tematik ou a ap kontakte w pou n ka avanse. 

  Pou plan global #AyitiNouVleA,aplike, nou bezwen kat seri dokiman:

  1. Plan an li menm, Gwoup Tematik yo ap travay sou li sou baz pwogram nan (www.ayitinouvlea.org/pwogram)
  2. Yon seri 9 lwa, youn pa tematik, ak tout egzijans bidjetè, GT yo ap travay sou yo.
  3. Yon konstititisyon (www.ayitinouvlea.org/konstitisyon), TF Konstitisyon an gen pou l finalize
  4. Yon bidjè pou aplikasyon

  Gwoup Tematik yo se yo ki fè travay de baz la. Si w gen eksperyans ak ekspètiz nan edikasyon, manje, lasante, ekonomi, lakilti, travay, anviwònman, enèji ak sekirite, angaje w jodi a.

   

  #AyitiNouVleA se ansanm n ap konstwi l.

   

  Vini volontè

 • @RandyMontinard tweeted link to Konsiltasyon. 2019-09-14 23:24:14 -0400

  Konsiltasyon ANVA

  Soti, 14 fevriye rive 14 me 2019, Ayiti Nou Vle A ap lanse yon konsiltasyon nasyonal sou pwogram ki pou pèmèt nou konstwi #AyitiNouVleA.

  Nan moman sa, n ap pran sijesyon sou 9 tematik #LideAnvanLidè yo, ki repati sou 3 gran aks:

  1. envestisman nan moun : edikasyon, manje, lasante
  2. envestisman nan jan moun ap viv : ekonomi, lakilti, travay
  3. envestisman nan kote moun ap viv : anviwònman, enèji, sekirite

   

  Nou envite w klike sou tematik ou pi enterese ladann nan pou w vote pou sijesyon ki fèt yo oubyen ajoute pa w.

  Si w bezwen reli pwogram #AyitiNouVleA, li disponib nan lyen sa: https://www.ayitinouvlea.org/pwogram


  Nou ta renmen tou gen avi w sou pati w pi renmen nan pwogram #AyitiNouVleA. 

  #AyitiNouVleA se ansanm n ap konstwi l.

  Patisipe nan ankèt la