Changement

Mwen vle yon lot Peyi pou yon lot jenerasyon tou nef. Yon Peyi pou tout Ayisyen ka viv tankou moun. Yon Peyi pou jenn gason ak jenn fanm gen dwa pou yo travay. Yon Peyi pou tout moun gen menm dwa. Yon Peyi lavi dwe souri pou tout moun san distenksuon

Edson Vernet 5p

Edson Vernet