Scénariste/spécialiste en comm/artiste/écrivain


Parce que je me retrouve dans ce mouvement.

Darline Beaugris 50p

Darline Beaugris

Lis aktivite Darline Beaugris


  • commented on Tranzisyon Negosye 2020-01-02 23:04:05 -0400
    ANVA gen anpil bèl lide e mwen le fèt ke nou demontre ke peyi pa ka fèt ak mòd sitwayen nou gen la yo, li pa ka fèt san nou pa envesti nan limen. Nou montre ton atravè lide nou, pwopozisyon,sondaj, atid enpòtans pou n kominike ak moun yo, enpòtans lasyans genyen nan konstiksyon yon peyi, men mwen gen yon rezèv oubyen yon kesyon:
    Kijan nou pra l materyalize lide sa yo? Èske nou konte patisipe nan eleksyon k ap vini yo? Ki wòl yon moun k ap viv dyaspora pra l jwe nan konstiksyon peyi ya ? Èske nan nouvèl konstitisyon dyaspora ka vin prezidan okipe pòs nan leta? Èske li ka vin pote eskspètiz li? Èske l ka vin envesti? Ki wòl kilti pra l jwe nan lòt Ayiti nou vle ya?

  • commented on Enplikasyon nominasyon sitwayen Fritz William Michel pou Premye Minis 2019-07-23 21:31:57 -0400
    Kòm si Ayiti gen pwoblèm moun. C toujou men m moun yo…Franchman pafwa m mande tèt mwen si gen espwa pou peyi sa..Men Aprèsa m reyalize ke nou pa rete konsa: swa nou chanje swa nou disparèt kòm pèp..