Scénariste/spécialiste en communication/écrivain/artiste

Because I like my country. Because I want a better life for the next generation. Because I believe in you guys.

Dabe Beaugris 91p

Dabe Beaugris

Lis aktivite Dabe Beaugris


 • commented on Moun se zouti pou lavi! 2019-11-30 13:14:06 -0400
  Si nou vle chanje Ayiti, fòk nou kòmanse envesti nan moun. Fòk nou mande tèt nou ki mòd sitwayen nou vle nan Ayiti nou vle a? Ki modèl fanm ak gason? Ki modèl edikasyon? Ki wòl edikasyon sivik, anpati, tolerans, onètete par l gen pou jwe nan sosyete nou vle kreye ya?

 • wants to volunteer 2019-10-23 20:04:20 -0400

  Gwoup Tematik

  Asosyasyson #AyitiNouVleA gen 9 gwoup tematik. You pou chak nan 9 tematik pwogram nou an (www.ayitinouvlea.org/pwogram). Si w rive sou paj sa sèke w ta renmen rejwenn you nan gwoup tematik yo. Men kèk ti enfòmasyon ou dwe genyen anvan w pwopoze tèt ou kòm volontè. Apre sa, yon manm Gwoup Tematik ou a ap kontakte w pou n ka avanse. 

  Pou plan global #AyitiNouVleA,aplike, nou bezwen kat seri dokiman:

  1. Plan an li menm, Gwoup Tematik yo ap travay sou li sou baz pwogram nan (www.ayitinouvlea.org/pwogram)
  2. Yon seri 9 lwa, youn pa tematik, ak tout egzijans bidjetè, GT yo ap travay sou yo.
  3. Yon konstititisyon (www.ayitinouvlea.org/konstitisyon), TF Konstitisyon an gen pou l finalize
  4. Yon bidjè pou aplikasyon

  Gwoup Tematik yo se yo ki fè travay de baz la. Si w gen eksperyans ak ekspètiz nan edikasyon, manje, lasante, ekonomi, lakilti, travay, anviwònman, enèji ak sekirite, angaje w jodi a.

   

  #AyitiNouVleA se ansanm n ap konstwi l.

   

  Vini volontè

 • published Pou selebrasyon yon ane ANVA in Sijesyon Estrateji 2019-06-13 12:58:11 -0400

  Pou selebrasyon yon ane ANVA

  Mwen te pwopoze yon gran deba televize kote nou t'ap envite espesyalis, atis, ekriven bay dizon yo sou kijan Ayiti ap sòti tt bon nan sal ye..Kote ke plis moun nan popilasyon an te ka bay dizon yo tou..