Vilgarize tout zouti legal(lwa, konvansyon, traité ak akò)ki konbat koripsyon yo.

Vilgarize tout zouti jiridikolegal( lwa, konvansyon, traité, akò) ki disponib pou konbat koripsyon epi kap pèmèt nou rive nan pwosè a. Pale de tout pwosedi pou rive nan pwosè a.


Afichaj yon reyaksyon

Souple verifye imel ou pou yon lyen k ap pèmèt ou aktive kont ou.