Bawomèt ANVA

Bawomèt ANVA se yon laboratwa done sou opinyon, demografi, ak lòt tip rechèch nan syans sosyal. Li gen 3 pati:

 

1- Bawomèt opinyon ak jan nou konprann anje yo, sa nou panse sou anje ak avni peyi nou

  • opinyon moun sou diferan sijè aktyalite ou ki gen pou yo wè ak avni peyi a: politik, lekòl, inivèsite, enèji, ekonomi, agrikilti, souvrènte nan zafè manje, sante piblik, sosyal, fanm …
  • opinyon moun sou chwa ak oryantasyon politik piblik
  • opinyon moun sou pèsonalite piblik nan peyi a (si yo konnen l, si yo renmen l, si yo pa renmen l, si yo konnen l men pa gen yon lide klè sou moun nan), 

 

2- Bawomèt ekonomik

  • konpilasyon done aktyalize sou demografi ak ekonomi peyi a
  • konpilasyon done sou lekòl, inivèsite, enèji, ekonomi, agrikilti, sekirite nan zafè manje, sante piblik, sosyal, fanm ...

 

3- Bawomèt eleksyon

  • Sondaj sòti nan biwo vòt
  • Kontabilite endepandant rezilta biwo vòt yo.

 

Bawomèt ANVA la pou chèche done objektif, ki pa nan patizan, pou enfòme piblik la sou kesyon, atitid ak tandans ki defini sosyete n ap viv ladann nan. Li sitou mennen ankèt opinyon, rechèch ou demografi ak lòt tip rechèch nan syans sosyal. Done sa yo ka itil apre pou enfòme pwopozisyon politik Labotatwa Lide ANVa a.

Nan peyi nou an, chak moun ka di sa yo pi pito. Lè gen kriz nan peyi a, pa gen enstiti sondaj ki pou fè nou konnen sa pi fò moun nan peyi a panse sou kriz la, sou aktè kriz la. Si li enpòtan lè gen kriz konnen sa nou chak panse, konnen sa moun yo panse de anje pou avni peyi a, ak chwa politik ekonomik, sosyal, gen tout enpòtans pa l tou.

 

Prezantasyon

 

Misyon

Kreye yon baz lasyans, bon done ak bon konprann pou anrichi dyalòg, deba k ap fèt nan espas piblik, pou fasilite desizyon ki pran ak jèvrin, ki favorize inovasyon. Se pou sa nou ensiste sou endepandans, objektivite, egzaktitid, rigè ak tranparans.

Rechèch

Etidye politik ak politik piblik an Ayiti, jounalis ak medya, syans ak teknoloji, relijyon ak kwayans, atitid ak tandans nan popilasyon an, menm jan ak demografi l.

Metòd

itlize estanda metodoloji ki pi elve, an adekwasyon ak sijè ak zòn n ap itlize a

Ekip

Ekspè ki konbine kapasite jounalistik pou rakonte istwa ak rigè analtiki ssyantifik sosyal yo. Entèn nan diferan syans sosyal.

Finans

N ap travay pou jwenn sibvansyon pou premye 2 ane bawomèt la, men sa ki pi rapid, se lajan ou ka depoze dirèkteman sou kont nou nan BUH  oubyen la sou sit la, annatandan nou jwenn repons pou demann nou yo.

Mèsi pou sipò w.

FÈK KÒMANSE
OBJEKTIF: $50 .000,00

1. Montan

$

2. Enfòmasyon w

Kontribisyon yo pa dediktib nan enpo w.

3. Enfòmasyon peman

Souple chwazi yon montan