pwoteje ekosistèm peyi a

pwoteje, konsève epi restore ekosistèm ak resous natirèl peyi a


Afichaj 7 reyakasyon

Kijan w ta tag sijesyon sa?
Souple verifye imel ou pou yon lyen k ap pèmèt ou aktive kont ou.
 • Larissa Noemie Christophe
  tagged this with bon 2020-08-18 23:02:23 -0400
 • Joe Jih Joan
  tagged this with enpòtan 2019-10-19 14:53:24 -0400
 • Joe Jih Joan
  tagged this with bon 2019-10-19 14:53:23 -0400
 • Yvio Georges
  commented 2019-03-30 16:33:42 -0400
  Mete anplas yon pwogram pou ougmante kantite pye bwa nan peyi a, consève ak pwoteje sa ki rete yo. Ranfose pwogranm nan ak zouti legal (regleman/lwa). Nan mekanis pou ekzekite l Ministè anviwonnman, agrikilti, enèji ak Mery yo ta dwe ap jere fon pou ede mete aksyon yo anplas nan komin yo. Se menm jan an ak pwopozisyon piwo a, gran oryantasyon yo ta dwe idantifye nan faz sa.
 • Voguel Noel
  commented 2019-03-18 01:37:30 -0400
  Li enpotan pou nou jere enviwonman an kom yon pati entegral nan plan devlopman peyi a. Se pou leta reapante tout peyi a anba yon lot sistem, bay tout met te yo papye yo gratis, pou komanse. Peye met te yo pou rebwaze te yo avek arbre fruitier ak bwa ki itil nan konstriksyon epi subvansyone gas propane ak lot recho ki itilize enegi renouvlab yo pou diminye itilizasyon chabon bwa nan tout peyi a. Konsa travay ap kreye epi anviwonman an ap pi byen jere.
 • Voguel Noel
  tagged this with enpòtan 2019-03-18 01:37:29 -0400
 • Patricia Camilien
  published this page in Anviwònman 2019-03-04 02:45:16 -0400