Fasilite aksè pou sèvis de baz yo

modènize epi fasilite aksè pou sèvis de baz yo


Afichaj 3 reyakasyon

Kijan w ta tag sijesyon sa?
Souple verifye imel ou pou yon lyen k ap pèmèt ou aktive kont ou.
 • Yvio Georges
  commented 2019-03-30 16:30:36 -0400
  Pou tematik Anviwònman, m panse fòmilasyon sa a two laj. Jan de pwogram sa yo se tankou yon politik li dwe bay gran oryantasyon yo, li dwe eseye kantifye yo tou. Se pa lè nou rive devan fèt akonpli pou nou pral mande ki sèvis ak ki kantite ak kalite chanjman nou vle pote. Par exzanp Konbyen pousantaj popilasyon nan vil ak deyò ke nou vize pou gen asè ak dlo potab ? ak sèvis asenisman ? sevis ranmasaj dechè devan pòt moun ou byen nan sit kote moun dwe pote dechè ? …..
 • Yvio Georges
  tagged this with enpòtan 2019-03-30 16:30:36 -0400
 • Patricia Camilien
  published this page in Anviwònman 2019-03-04 02:45:50 -0400