evenstisman pwodiktif ak redistribisyon richès

favorize envestisman pwodiktif, transfè teknoloji, anplwa, kredi ak redistribisyon richès nan kad yon ekonomi sosyal solidè;


Afichaj yon reyaksyon

Kijan w ta tag sijesyon sa?
Souple verifye imel ou pou yon lyen k ap pèmèt ou aktive kont ou.