edikasyon bon kalite kote kreyòl la se prinsipal lang instriksyon

Yon nouvo sistèm lekòl ki yon sistèm ki garanti kalite epi itilize metòd ak pwogram modèn ki sèvi ak lang kreyòl la kòm zouti prensipal. 

Pou nou gen yon sistèm edikasyon bon kalite ki enklizif, fòk gen yon refòm linguistik lekòl fondamantal pou kreyòl ka pran plas ke li merite a, bon jan envestisman nan bous detid, atelye fòmasyon pwofesè, konstriksyon ak bon jan antretyen lekòl, epi amelyore aksè a dlo ak elektrisite nan lekòl yo.

 


Afichaj 4 reyakasyon

Kijan w ta tag sijesyon sa?
Souple verifye imel ou pou yon lyen k ap pèmèt ou aktive kont ou.
 • Larissa Noemie Christophe
  commented 2020-08-18 22:40:16 -0400
  J’aimerais aussi ajoute qu’il n’y a aucun mal a encourager la maitrise du francais chez les eleves Haitiens. La maitrise de plusieurs langues est bonne et augmente la competitivite de nos eleves et des travailleurs.
 • Larissa Noemie Christophe
  tagged this with bon 2020-08-18 22:40:15 -0400
 • Joe Jih Joan
  tagged this with bon 2019-10-19 10:41:25 -0400
 • Patricia Camilien
  published this page in Edikasyon 2019-03-04 01:13:44 -0400