413 vòt

Wi mwen dakò ak Ayiti Nou Vle A.
M vle dakò ak Ayiti Nou Vle A, ban m ti eksplikasyon.
Non mwen pa dakò ak Ayiti Nou Vle A.