Aktivite

Ou ta swete patisipe nan yon konsiltasyon sou pwogram #AyitiNouVleA bò lakay ou, gade sou paj sa pou w ka jwenn sa k ap fèt pi pre w la. Si pa genyen, ou ka òganize youn poukont ou. Kreye evènman w lan, mete dat ak lè ou panse fè l. N ap kontakte w pou n ede w òganize l.

#AyitiNouVleA se ansanm n ap konstwi l.

Jwenn konsiltasyon tematiksbò kote w

Nou pa jwenn konsiltasyon tematiks bò kote w, eseye laji rechèch la.