Sou kisa ANVA ap travay?

Pwogram Ayiti Nou Vle A divize an kat pati:

  1. Yon plan global sou 3 an ki baze sou 9 tematik ak twa preyokipasyon. 
  2. Yon sistèm enfòmatik ki pou fasilite elaborasyon politik piblik ak patisipasyon tout sitwayen konsène
  3. Yon medya sitwayen ki pa rete sou aktyalite men ki la pou fòme ak enfòme sou reyalite peyi a
  4. Yon laboratwa lide pou fè pwopozisyon, fè pledwaye epi veye sou aplikasyon plan global trant lane a.

Plan sa kòmanse tabli, nan mwa septanm 2018, a pati 13 000 tweet kote moun te itilize achtag #AyitiNouVleA pou defini kisa sa vle di yon Ayiti kote tout moun viv nan diyite. Li kontinye ak gid #LideAnvanLidè ki mennen n nan pwogram #AyitiNouVleA ki disponib nan www.ayitinouvlea.org/pwogram. Pwogram sa, dwe debouche, an 2020 sou yon plan nasyonal - ak objektif chifre - tout Ayisyen, tout Ayisyèn ka mache dèyè l.

Kite premye kòmantè a

Souple verifye imel ou pou yon lyen k ap pèmèt ou aktive kont ou.