Èske ANVA se yon gwoup Petrochallenger?

Menmsi premye aksyon ki fè piblik la konnen Ayiti Nou Vle A se te pankat ak bandwòl nan tout lari Pòtoprens ki t ap mande #KotKòbPetroCaribeA, Ayiti Nou Vle A pa kreye a pati #PetroCaribeChallenge lan. Li kreye apre evènman 6-7 jiyè, lè li te vin evidan pou tout moun, sistèm nou genyen la p ap ka pèmèt nou sòti nan sitiyasyon n ap viv lan.

Evènman 6-7 jiyè yo te tradui fristrasyon tout yon pèp ak yon modèl òganizasyon politik, sosyal ak ekonomik baze sou enpinite, medyokrite ak koripsyon, pandan n ap viv nan mizè, nan prekarite, nan ensekirite. Batay nou an se pou yon Ayiti kote tout moun - e pa sèlman yon ti ponyen - ka viv nan diyite. #PwosèPetroCaribeA s on fason pou n make viraj sa - se pou sa li pa negosyab - men se pa bi final nou. Se yon etap sou wout #AyitiNouVleA.

Kite premye kòmantè a

Souple verifye imel ou pou yon lyen k ap pèmèt ou aktive kont ou.