Alexander Carldy Pierre 29p

Alexander Carldy Pierre

Lis aktivite Alexander Carldy Pierre


 • commented on Pouvwa jidisyè endepandan 2019-06-15 19:38:30 -0400
  Pouvwa jidisyè a pa endepandan pou lite kont enpinite Paske:
  1-Nominasyon jij pa fèt Jan lalwa mande sa.
  2-Gen kèk jij ki gen abitid pran kòb pou bay jistis a Moun ki pa merite.
  Jij yo konn bay vye jistis akoz presyon ke gwo zotobre nan leta ap fè sou yo(jij yo).
  3-Gen tribunal de pè nan peyi a ki nan Fèm toujou men leta pa janm peye lokatè yo.
  4- Jijdepè yo gen abitid arete Moun pou dèt yo konn fè anpil tan nan prizon, lè Moun yo arete a pa gen kòb la pou Pete.NB.: Declaration universel des droits de lhomme entidi ke yo arete Moun pou motif de dête.