Lis aktivite Richard Nazaire


 • wants to volunteer 2019-11-09 20:37:16 -0400

  Gwoup Tematik

  Asosyasyson #AyitiNouVleA gen 9 gwoup tematik. You pou chak nan 9 tematik pwogram nou an (www.ayitinouvlea.org/pwogram). Si w rive sou paj sa sèke w ta renmen rejwenn you nan gwoup tematik yo. Men kèk ti enfòmasyon ou dwe genyen anvan w pwopoze tèt ou kòm volontè. Apre sa, yon manm Gwoup Tematik ou a ap kontakte w pou n ka avanse. 

  Pou plan global #AyitiNouVleA,aplike, nou bezwen kat seri dokiman:

  1. Plan an li menm, Gwoup Tematik yo ap travay sou li sou baz pwogram nan (www.ayitinouvlea.org/pwogram)
  2. Yon seri 9 lwa, youn pa tematik, ak tout egzijans bidjetè, GT yo ap travay sou yo.
  3. Yon konstititisyon (www.ayitinouvlea.org/konstitisyon), TF Konstitisyon an gen pou l finalize
  4. Yon bidjè pou aplikasyon

  Gwoup Tematik yo se yo ki fè travay de baz la. Si w gen eksperyans ak ekspètiz nan edikasyon, manje, lasante, ekonomi, lakilti, travay, anviwònman, enèji ak sekirite, angaje w jodi a.

   

  #AyitiNouVleA se ansanm n ap konstwi l.

   

  Vini volontè

 • wants to volunteer 2019-11-30 19:35:49 -0400

  Patisipe nan konstwi #AyitiNouVleA

  Ranpli fòmilè sa pou n ajoute w nan lis volontè yo

  Vini volontè